APM Parapety

Údržba a montáž

Údržba

Všetky parapetné dosky sú chránené samolepiacou PVC fóliou, ktorá sa musí po montáži odstrániť. Chráni počas prenosu alebo montáže parapet pred mechanickým poškodením, taktiež pred znečistením maltou, vápnom a pod.

Vonkajšie hliníkové/plechové parapety podliehajú vplyvom vonkajších podmienok rôzne silným stupňom znečistenia. Pri čistení sa smú použiť iba mäkké špongie a mäkké prachovky. Nikdy nepoužívajte oceľovú vlnu, brúsny papier, rozpúšťadlá, riedidlá apod. Všetky prvky je potrebné nakoniec omyť čistou vodou.

Montáž a chyby

Interiérové parapetné dosky sa osádzajú ku podokennému prevoznému profilu kolmo k oknu. Parapet by mal presahovať max. 40mm, avšak po uchytení na konzoly je možný i väčší presah. Treba si uvedomiť využitie parapetu – umiestnenie kvetináčov, spomienkových predmetov a iné, keď je potrebné osadiť širšiu parapet, ako je nutné a na druhej strane umiestnenie nábytku – otváranie skríň, dverí domácich spotrebičov, kedy by väčšia šírka mohla byť príťažou. Správna voľba Vám zaručí dlhú životnosť parapetov a žiadne zásahy v ďalších rokoch.

Exteriérové parapetné dosky treba osádzať zároveň s montážou okien ešte pred osadením zatepľovacieho systému, aby nevznikali chyby pri ich montáži. Parapety sa osádzajú do prvej montážnej drážky z exteriérovej stany okna. Je možné parapety aj našroubovať, avšak nikdy nie do profilu okna, ale do prevoznej podokennej lišty.

Práve neodbornou montážou exteriérových parapetných dosiek možno spôsobiť nemalé problémy a škody.

Dĺžka parapetnej dosky má byť totožná, alebo o max. 50mm väčšia ako šírka okna a má presahovať cez zatepľovací systém asi 20 až 40 mm.

Katalóg SOUDAL

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider